Produktopdateringer

Produktændringer December 2022


Selvom det har lykkedes os at holde priserne på Valhalla i ro siden 2019, er råvarerne i år steget så meget at vi er nødt til at regulere priserne på vores december-produktion.

Vi har valgt ikke at forringe produkterne, men derimod at sikre den velkendte kvalitet - vi håber i sætter pris på vort valg.

På Valhalla Thor Fresh sker der to ændringer:
1. Vi bibeholder den stærke pris, men nedsætter indholdet pr. pose fra 12 Kg til 10 Kg.
2.
6 Kg versionen forbliver 6 Kg, men stiger fra 349 til 389 i pris pr. stk.